Oldalfelhasználási feltételek

Az elsomosoly.hu weboldalon található tartalom az elsomosoly.hu szellemi tulajdona. 

Az elsomosoly.hu fenntart minden, az elsomosoly.hu weboldalon közzétett tartalom bármely részének bármilyen módszerrel történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó tartalmat és a weboldal kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
A tulajdonos elõzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra stb.) feldolgozása és értékesítése. A látogató lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.


Az elsomosoly.hu weboldal szerzõi jogvédelem alatt áll, arról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újra publikálni tilos. Tilos továbbá az elsomosoly.hu elõzetes, írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan fomában is.


Az elsomosoly.hu weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag az elsomosoly.hu -ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve az elsomosoly.hu –ra való hivatkozást minden publikálásnál pontosan és jól láthatóan feltünteti.

Az elsomosoly.hu weboldalon partner galéria működik. Ennek használatára csak és kizárólag a képeket megrendelő Ügyfél jogosult. A partner galériában fellelhető adatokat az Ügyfél saját akaratából osztja meg, bejelentkezés után saját adatait módosíthatja, törölheti.

A fel nem használt, ki nem dolgozott felvételek törlésre kerülnek mind a számítógépről, mind a memóriakártyáról. A kidolgozott felvételeket az elsomosoly.hu tulajdonosa (továbbiakban Megbízott) legalább 1 évig őrzi. Megbízott kijelenti, hogy a fotók bárminemű publikálása csak és kizárólag Ügyfél írásos engedélyével történik. Ügyfél fenntartja a jogot a publikálási engedély bármikori visszavonására.

 

Az oldalfelhasználási feltételek átolvasásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy átadásra minden esetben csak és kizárólag kidolgozott felvételek kerülnek, a fotós felé a negatívokkal kapcsolatosan semmilyen egyéb követelése nincs! A csomagokban szereplő darabszámon felüli felvételek is csak kidolgozott formában kerülnek átadásra 1.500 Ft/db áron. A fel nem használt felvételek törlésre kerülnek!